• Tập thể VIP Realty họp mặt đầu năm mới, khởi động một chặng đường đầy may mắn phía trước. Tất cả anh em nguyện Đoàn kết vượt qua hết những Thử thách Khó khăn nhưng đầy Hy vọng đang chờ đợi chúng ta trong năm 2020 để cùng VIP Realty Thành công & Thịnh vượng....